Lut Geeraert

Menswetenschapper en gezinswetenschapper met meer dan 20 jaar ervaring

Over Lut :

 • Afgestudeerd als menswetenschapper en als gezinswetenschapper (aan het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen/Odisee)
 • Meer dan 20 jaar ervaring in de ruime welzijnssector oa bij Stad Gent, Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en CAW Visserij
 • Vijf jaar ervaring als therapeut in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent.
 • Gecertificeerd loopbaanbegeleider bij HR Advies door Positive Vibes (positivibes.be)
 • Gecertificeerd in Positieve gezondheid IPH Instute for positive health Positieve gezondheid – Institute for Positive Health (iPH))
 • Ervaring in psychosociale begeleiding, groepsdynamica en methodiekontwikkeling
 • Freelance docent, trainer en procesbegeleider
 • Creatieve speelvogel met serieus veel inhoud
 • Gepassioneerde innovator en energieke ideeënfabriek die nooit stil staat
 • Ervaring in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
 • Creatief methodiekontwikkelaar en out-of-the box denker
 • Ervaring in socio-culturele projecten als workshopbegeleider, deelnemer, artiest, vrijwilliger en als freelancer oa bij Nieuwpoorttheater, Graffiti jeugddienst, Rocsa vzw, theater LOD en Opinions of Art vzw

Waaw

Consultant, coach en compagnon de route in welbevinden

WaaW is ervan overtuigd dat het leven geleefd mag worden in vreugde, verbondenheid en zinvolle, positieve vrijheid.

WaaW gelooft dat het ervaren en nastreven van welzijn en welbevinden een sacraal recht is van alle mensen, dat zowel maatschappelijk als privé zijn plaats moet kunnen krijgen.

Het aanbod van WaaW is daarom gericht op de emotionele, creatieve, spelende, relationele en zinzoekende aspecten van de mens.

WaaW wil inspireren, stimuleren en uitdagen tot groeien in verbondenheid. Dit gebeurt bij WaaW altijd in warme verbondenheid en met een speelse en creatieve insteek.  Leef -speel -leer -creëer is de leuze. En dat lerend vermogen kan bij iedereen aangsproken worden. Daarom zoemen we bij WaaW niet in op categorieën, diagnoses en doelgroep. We focussen ons op de mens in zijn totaliteit, op de mens als uniek geheel in verbinding met vele anderen.

WaaW is een nuance op onze maatschappelijke mantra’s die teveel gericht zijn op vooruitgang, meritocratie en autonomie.

WaaW: Op naar het Bruto Nationaal Welzijn en naar een positief gezond en betekenisvol leven.

 • een samenwerkingsrelatie gestoeld op gelijkwaardigheid
 • warme betrokkenheid en presentie
 • kleinschaligheid
 • acceptatie, mildheid en commitment
 • levenskunst        
 • groei als breed op te vatten concept

”Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft”

Levinas