Wat is de WaaW Welzijnsacademie?

Waaw welzijns academie is gericht op vormingsdagen en/of ontmoetingsdagen voor particulieren en of bedrijven.

WaaW Welzijnsacademie omvat twee delen:

1)WaaW gaat als freelancer aan de slag gaat rond thema’s die in je stad/buurt/gemeente/organisatie nodig zijn en een positieve impact hebben op welzijn en welbevinden. Op dit moment werken we voor de mutualiteiten rond positieve gezondheid en gezonden buurten en voor de diversititeitsacademie.

Stel gerust je vraag.

2)WaaW ontwikkelt een eigen aanbod van vormingen, themadagen, ontmoetingsdagen gericht op groei, ontwikkeling en transitie naar meer welzijn en welbevinden.  Op vraag ontwikkelen we ook themagericht aanbod.

Eerst volgende aanbod komt er  in samenwerking met de groeiacademie.eu  onder de noemer Mama Mia time.

Waarom is de Welzijnsacademie  belangrijk?

De welzijnsacademie gelooft in het proactief inzetten op vinden van welzijn en welbevinden.  We hoeven echt niet te wachten op een crisis of een crash.


Kunnen leren en groeien is voor velen een heel belangrijke voorwaarde om welbevinden te ervaren en om flow te ervaren. Haalbare, concrete en kleine stapjes zijn daarbij nodig om een gevoel van competentie en agency te hebben.

Daarnaast ik het ook van belang een positief zelfbeeld te hebben en ook voldoende die dingen te doen waar je energie van krijgt. Zingeving vinden en waarden georiënteerd kunnen werken en leven zijn de basis om je duurzaam goed te kunnen over jezelf of je werk.

Met de welzijnsacademie willen we op deze zaken keihard inzetten.

AANBOD

Talentgericht kijken naar onszelf

Wat mag je verwachten van deze workshop?
 • Ontdekken welke talenten je hebt
 • Ontdekken welke talenten je nog niet benut maar wat wel roept om te ontwikkelen
 • Welk talenten je graag  wilt ontwikkelen en wat je daarbij kan helpen
Waarom zou ik dit doen – wat zijn mijn voordelen?
 • Persoonlijke blokkades omver werpen
 • Bewust worden hoe overtuigingen / levensvisie een impact hebben (weerhouden of net vooruit stuwen).
 • Na het spel zal je een groter bewustzijn over je eigen talenten waarnemen
 • Krachtiger worden in mijn zelfbewustzijn
 • Persoonlijke groei stimuleren
 • Richting geven aan mijn leven
Wie brengt deze workshop
 • Partnership tussen Go for Talent – Waaw – Liminal Consultancy
Metodologie? Hoe
 • We vertrekken vanuit een spelvorm, waar we het cognitieve triggeren om goesting en drive te doen opborrelen.

Talentgericht kijken naar processen in onze context (gezin/team/groep)

¿Wat mag je verwachten van deze workshop
 • Hoe is de huidige stand van zaken binnen de teams, welk talent bevind zich waar?
 • Is er een onbalans inzake talent-verdeling en kan deze zichtbaar worden gemaakt?
 • Leren kijken naar je eigen talent en die van je collega’s/werkgever/manager.
 • Welke kansen willen jullie benutten, welke middelen en talenten gaan jullie inzetten, en hoe pakken jullie het vervolgens aan?
Waarom zou ik dit doen – wat zijn mijn voordelen?
 • Een dieper bewustzijn over de eigen talenten en die van je collega, zorgen voor een betere verstandhouding en meer empathie, wat resulteert in een gezonde werksfeer.
 • Een goede talent-verdeling op de werkvloer zal professionele resultaten bevorderen
 • Erkenning krijgen van jezelf en elkaar zorgt ervoor dat iedereen binnen de context  in eigen kracht kan staan
Wie brengt deze workshop Partnership tussen Go for Talent – Waaw – Liminal Consultancy
Metodologie? Hoe
 • We vertrekken vanuit een spelvorm, waar we het cognitieve triggeren om goesting en drive te doen opborrelen. Talentgericht kijken naar processen in teamverband

Talentgericht kijken naar opvoeding/leiderschap/coaching

Wat mag je verwachten van deze workshop
 • Waar hebben we kansen gemist om talent van eigen werkvloer in te zetten?
 • We tonen de mens achter de werknemer/manager/ondernemer
 • Aan de hand van verdiepende vragen gaan we samen op zoek naar het stimuleren van de gisting, de drive, en ondersteunen we in het creëren van een open leercultuur.
 • We gaan in dialoog en streven naar verdieping
Waarom zou ik dit doen – wat zijn mijn voordelen?
 • Preventief handelen om bore-out/burn-out te voorkomen.
 • Beschermen van eigen welzijn, welzijn van mijn medewerkers
 • Bedrijf gezond houden/maken
Wie brengt deze workshop Partnership tussen Go for Talent – Waaw – Liminal Consultancy
Metodologie? Hoe
 • We vertrekken vanuit een spelvorm, waar we het cognitieve triggeren om goesting en drive te doen opborrelen.

Wat kan de welzijnsacademie opleveren?

De welzijnsacademie gaat over een leer en doe aanbod dat positief en krachtig is.  Er is een focus op dat dat wat goed gaat en op krachten en mogelijkheden die er zijn of verder kunnen ontwikkeld worden. Door de focus op kansen, potentieel, leervermogen en groei ligt  verander je van negatieve patronen naar flow en doelen.

Dit is in verschillende contexten niet alleen wenselijk maar ook gewoon van belang.

Of  het nu over gezinnen, scholen, sociale organisaties, grote bedrijven  of opvoeding gaat, inzetten op krachten, mogelijkheden, talent en talentontwikkeling draag altijd bij tot gevoelens van drive, agency, competentie en mogelijkheden.  En daar kan je alleen maar blij van worden, toch?

Hoe kan WaaW Welzijnsacademie jou helpen?

Op een luchtige, speelse en deskundige manier gaan we graven naar verborgen blokkades en onaangeroerd potentieel in jullie onderneming/school/gezin.

Routine, negatieve patronen, strakke zelfdefinities, negatieve zelfbeelden, starre taakverdelingen,  gewoontes en protocollen hebben hun waarde maar ook een hele grote valkuil namelijk het vastroesten zonder groei.  Met WaaW sporen wij de scheefgroei op, ontdekken we mogelijkheden, richten we op ons kansen en op een nieuwe kijk naar jezelf of naar je systeem.  We gaan samen met jullie op zoek naar hefbomen om voor jezelf en voor elkaar meer kansen tot groei en ontwikkeling en waardering mogelijk te maken.  Good vibes en floreren en jezelf en elkaar ruimte geven om ten volle te ontwikkelen en te worden wie je zijn kan.