Wat is de WaaW Welzijnsacademie?

Wat als je in paleis een prachtige paleistuin had?  Zou je dan het onkruid laten woekeren? Zou je je beperken tot het gras afrijden? Zou je het onkruid laten woekeren? Of zou je plantjes zaaien? Heerlijke fonteinen aanleggen? Zou je je laten bijstaan door een hovenier die met jou het ecologisch evenwicht weet te bewaren? Zou je een gezond klimaat scheppen opdat alle bloemen mooi tot bloei kunnen komen?

Met de WaaW Welzijnsacademie nemen we met jou de ruimte voor een tuin vol groei, bloei en leerkansen.
Daarbij gaan we ervan uit dat leren niet saai moet zijn maar net spelenderwijs het snelste werkt.

Ik ga als freelancer aan de slag rond thema’s die in jouw organisatie, bedrijf, wijk of  buurt leven.

Momenteel ben ik actief als vaste freelancer bij de diversiteitsacademie op de thema’s geweldloos reageren op racisme en inclusieve werkvloeren. Check: HET TEAM – DIVERSITEITSACADEMIE.

Voor de mutualiteiten en gemeenten ben ik  betrokken als procesbegeleider in de projecten rond gezonde buurten en positieve gezondheid.

Je kan me ook boeken als lesgever/trainer rond communicatie.

Stel gerust je vraag.