WaaW op het werk

Een leuke werksfeer, gedreven teams, toegewijde werknemers? Bezield en bevlogen samenwerken? Inhoudelijke en kwaliteitsvolle teambuildings die bovendien ook fun zijn? DAT KAN !

Ontdek mijn aanbod rond welbevinden op het werk voor good vibes, veerkracht en gezondheid op de werkvloer. Kies voor een atypische speler op de markt, die je zal uitdagen om buiten de geijkte kaders te denken. Mijn methodes zijn out-of-the box, kleurrijk, speels en creatief. Wedden dat het er op maandagmorgen ineens een stuk kleurrijker uitziet?

WAT IS ORGANISATIEONTWIKKELING?

Mijn ondersteuning in organisatieontwikkeling betreft de menselijke kant. Samen met jou gaan we op weg naar een gewenste situatie en beantwoorden vragen zoals:

– Hoe bouwen we aan een veerkrachtige organisatie?
– Hoe gaan we voor een gezond beleid?
– Hoe zorgen we ervoor dat mensen met plezier naar het werk komen en blijvende uitdagingen krijgen om te groeien en zichzelf te ontplooien?
– Hoe gaan we met elkaar om? 
– Wat kunnen we doen om mensen in hun kracht te brengen en hen toe te laten hun talenten te ontwikkelen? 
– Hoe communiceren we of nemen we beslissingen? 
– Hoe loodsen we organisaties door veranderingsprocessen? 

Thema’s en dynamieken

Door middel van een driedaagse training rond het thema waar jullie mee worstelen, werken doorheen reflectie en creatieve opdrachten aan een analyse en een veranderingsdoel.  

 • Dag 1: State of the art

  Waar staan jullie nu?
  Welzijn en welbevinden SWOT-analyse.
  Individueel en groepsniveau worden in kaart gebracht doorheen de verschillende opdrachten.

 • Dag 2: Waarden en behoeftes

  Welke waarden leven er?
  W
  elke behoefte zijn er?
  Welke onaangeroerde talenten leven op de werkvloer?
  Verbredend kijken.

  Dag 2: Waarden en behoeftes

 • Dag 3: Missie en actieplan

  Waar wil je naartoe?
  W
  aar wil je meer van?
  W
  at is onze gedeeld verlangen?
  Wat zijn onze eerste stappen?

Methodologie

We gebruiken de PDCA cyclus of  “Plan-Do-Check-Act. De cyclus is afkomstig van Edward Deming en wordt daarom ook wel de ‘Deming cirkel’ genoemd.

BEOOGDE RESULTATEN

Het resultaat van de 3-daagse training vertaalt zich in een duidelijke gedeelde missie met groot draagvlak, waardoor boycot gedrag en demotivatie verdwijnt. Een missie waarin mensen gehoord en gezien worden, en die rekening houdt met talenten en waarden, zal een concrete vertaalslag kennen in een stappenplan, dat iedereen wil realiseren.

Contactformulier