Wat is individuele coaching?

Waaw is je compagnon de route tijdens uitdagingen, dromen en struikelblokken en stapstenen op je levenspad.
Bij WaaW vind je  warme ondersteuning, verhelderende gesprekken en frisse ideeën en altijd een stevige boost van vertrouwen in je pad en in het leven. 

Tijdens WaaW coaching ga ik uit van een warme betrokkenheid waarbij ik je ondersteun , stimuleer  of gewoon met je meedroom.

WERKVORMEN

Gesprekstherapie

PRAAT EROVER

Bij een heerlijke pot koffie maken we tijd voor datgene wat voor jou belangrijk is. We geven tijd en aandacht aan datgene wat gehoord en gezien wil worden.

Doorheen het vrijuit praten, kan je jezelf ruimte geven, jezelf (her)vinden en mogelijke belemmeringen opsporen. Samen gaan we op zoek naar verruimende inzichten, helpende gedachten, krachten en manieren om om te gaan met datgene wat je uitdaagt.

Om een echt proces op gang te krijgen, is een reeks gesprekken aangewezen.

Thema’s of problemen waarbij gesprekstherapie ondersteunend kan werken zijn angsten, zinverlies, verlies en rouw, huwelijks- en relatieproblemen, problemen in de werksfeer, onverwerkte emoties, … Ook om op pad te gaan met je dromen en verlangens kan gesprekstherapie je helpen.

Wandeltherapie

ZET STAPPEN

Wandeltherapie is een vorm van hulpverlening waarbij de omgeving en de natuur als extra hulpbron wordt ingeschakeld. Het is een vorm van gesprekstherapie waarbij effecten en gesprek ondersteund worden door het in beweging zijn. Het is letterlijk samen stappen zetten.

Wandeltherapie is zoals het klinkt: de therapie doen we al wandelend. Dus niet in een praktijkruimte, maar buiten in de natuur. We wandelen in de Bourgoyen, langs de Leie of langs de trage wegen terwijl we belangrijke kwesties, die voor jou spelen, bepreken. We zetten dus letterlijk en figuurlijk stappen richting welbevinden.

Voordelen van wandeltherapie:

 • Wandelen werkt rustgevend en heeft een positief effect op de gemoedstoestand.
 • De beweging die gemaakt wordt, is zowel lichamelijke als geestelijke beweging!
 • Door het in beweging zijn, zijn beide hersenhelften in verbinding en niet enkel de cognitief verbale luiken.
 • Wandelen geeft energie, maakt je alerter en creatiever.
 • Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen door contact met de natuur sneller herstellen en minder last hebben van fysieke en emotionele klachten zoals stress, verdriet en concentratieproblemen.
 • Ook op depressie en angsten heeft de natuur volgens onderzoek een positief effect.

Beeldende therapie

UIT JEZELF

Beeldende therapie is een creatieve en ervaringsgerichte therapievorm waarbij je via beeldende materialen en werkvormen aan de slag kan met hindernissen, problemen en uitéénlopende gevoelens.

Je kan rond alle soorten hulpvragen creatief werken. Via creatieve expressie kan je jouw innerlijke wereld vormgeven. Doorheen het werken in stilte kan je op een veilige manier contact maken met je gevoelens en ze ten volle ervaren. Daarna kan je kiezen of je ze al dan niet in gesprek brengt.

Voor mensen die de neiging hebben sterk te rationaliseren of te verbaliseren kan creatieve therapie zeer verruimend werken. Ook voor mensen die zich moeilijk verbaal uiten is dit een geschikte werkvorm. Het dominante veld van verklaren, interpreteren en externaliseren wordt verlaten om naar het voelen te zakken. Dit kan helend en helpend zijn voor mensen die zichzelf vast denken.

Tijdens het creatief werk wordt een eigen beeldtaal ontwikkeld. Verder wordt gepeild naar diepe verlangens, ondergesneeuwd potentieel en naar datgene wat we zo moeilijk van onszelf kunnen accepteren. Kunstzinnige vaardigheden zijn niet noodzakelijk om een therapeutisch proces te doorlopen. Zonder voorkennis kan je door beeldend aan de slag te kan vormgeven aan het onzegbare, zaken verhelderen, en je verwerkingsproces doorleven. Kunst is niet het uiterlijke van de dingen vormgeven maar het innerlijk.

Schrijftherapie

Schrijftherapie is boven water krijgen wat je nou precies dwarszit, daarover schrijven, daarbij voelen en daar dan over reflecteren. Het is een boeiende manier van werken omdat het rustgevend en structurerend werkt.

Terugkijken op de eigen schrijfsels kan heel wat emoties oproepen en je veel inzichten geven in je eigen oordelen en censuur ten aanzien van je eigen innerlijk wereld. Schrijven is een veilige manier om eerlijk naar jezelf te kijken en te zoeken naar toelaten, en aanvaarden van wat is.

Bij schrijftherapie worden opdrachten, discussies en schrijfsels uitgewisseld en voorgelezen. Gesprekken tussen beide partijen van het therapeutisch proces worden gebaseerd op schrijfsels.

Als coach begeleid ik je in het voorzien van schrijfopdrachten rond bepaalde thema’s, maar ook in het zoeken naar storende of disfunctionele gedachten en patronen die in je schrijfsels bovenkomen drijven. Feedback over de vorm komt niet aan bod. Onderwerpen die wel aan bod komen zijn inhoud, interpretaties en grondtoon.

Methodologie

WaaW maakt gebruik van authentieke gesprekken van mens tot mens.

Warme, ondersteunende gesprekken met pit waarin we samen zoeken naar wat voor jou kan werken of wat jou voor jou helpend kan zijn.

Een WaaW coaching is gericht op jouw welzijn en welbevinden en kan worden vormgegeven  door gesprek, door creatieve opdrachten, door samen inhoudelijk sparren of door schrijfopdrachten.

Waarom voor WaaW kiezen?

 • Gesprekken zijn no-nonsense en waar mogelijk oplossingsgericht
 • Warme betrokkenheid
 • Snelle opstart
 • Geen nodeloos graven in het verleden
 • Herstelgericht, krachtgericht
 • Empowerend in respect voor het eigen groeitempo
 • Gericht op acceptatie van wat is met ook op potentie

Voor wie?

Voor mensen die op zoek willen gaan naar meer authentiek leven, naar dichter bij zichzelf staan en naar persoonlijke groei.

Voor mensen die willen groeien in mildheid en die zoeken naar herkenning, erkenning en naar nieuwe manieren om naar zichzelf en naar het verleden te kijken.

Voor durvers en dromen die vrij, rebels en vol goesting in het leven willen staan.

Praktisch

Duur
Elke sessie duurt  een uur.

Locatie
Bij u thuis, bij WaaW in Drongen of ergens onderweg op een plek naar jou keuze.

Prijs
*65 euro/ uur standaardtarief.
*30 euro/ uur sociaal tarief (verhoogde tegemoetkoming).

Afspraak maken 
Telefonisch afspraak te maken tussen 9:00 en 12:00 via 0485/39.81.77 of
stuur een mailtje naar lut@waawwelzijn.be.