Misschien is de MeesterKat klapstoel een mooi idee voor de komende scholingsdag, themadag of teamactiviteit?

MeesterKat workshop creatief schrijven is voor groepen van 4-15 personen, duurt 2 uur. De workshop vindt plaats op de locatie van je organisatie of in Villa Vonk (het MeesterKat huis )te Gent.

 DOELEN VAN EEN WORKSHOP

Leren op een positieve en andere manier naar onderwerpen te kijken. 
De visie van MeesterKat staat centraal bij de workshops. Door op zijn positieve manier naar de wereld te kijken, komen jullie misschien wel op MeesterKattenbelletjesposter.

De eigen creativiteit ontdekken en aanwakkeren.
Het lijkt misschien moeilijk, maar er zit creatitviteit in elk van ons die er op wacht om ruimte te krijgen.

Schrijven over belangrijke thema’s die spelen bij jullie organisatie.
We gaan schrijven over voor jullie belangrijke onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen bijvoorbeeld een fusie, de kernwaarden, een moeilijk bespreekbaar thema, een probleem of juist een schouderklop zijn .Om goed aan te kunnen sluiten bij je organisatie willen we graag de onderwerpen waarover jullie willen schrijven, van tevoren weten.
De ideeën en meningen van de deelnemers staan altijd centraal. De onderwerpen kunnen ter plekke nog verder uitgediept worden.

Het groepsgevoel te versterken.
 Iedereen in de groep inspireert elkaar met het verzinnen en schrijven van teksten. Een loesje tekst is altijd een groepsresultaat

Samen plezier hebben en samen ontdekkenGeen beschrijving beschikbaar.


Ben je benieuwd wat voor teksten er uit workshops komen? In het archief vind je onder bronnen de optie workshops.

KOSTEN

Een MeesterKat workshop kost 600 euro exclusief reiskosten van de workshopgever, (en inclusief jullie mooie eigen MeesterKat kattenbelletjes kaartjes of posters).

Wil je misschien meerdere workshops aanbieden voor verschillende teams ? Vanaf een afname van 3 of meer workshop wordt een korting van 10% verleend.

maak een praatje, doet een klapke
met frustraties of met een grapke

of

klets ne keer vollen bak
over u stille dappere dromen
over ideeën die niet willen komen
over tranen en verdwaald protest
over gemis van een warm nest

Zet u, we zijn der voor u.

METHODOLOGIE

De klapstoel kadert in de presentiebenadering; een manier van werken die de relationele afstemming tussen mensen centraal stelt. Een goed gesprek in tijden van eenzaamheid ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen en dat is wat de klapstoel brengt.

Presentie binnen welbevinden richt zich op relationeel welbevinden. Vanuit gehoord en gezien worden, vanuit in gesprek zijn en vanuit mogen zijn, komen mensen tot zichzelf en tot verbondenheid. De idee van presentie is geworteld in de zorgethiek. Deze morele theorie stelt de onderlinge afhankelijkheid van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal.

Het aanwezig zijn voor de ander beperkt zich niet tot de één-op-één-relatie met de nood van de ander, maar vraagt doordenking in een brede maatschappelijke, institutionele en politieke context van beschikbaarheid alvorens de hulpvraag groter is.

Daarom willen de klapstoel ook aanbieden in andere projecten zoals de Warme WaaW vuren en bij Dichterbij in tijden van afstand.

PRAKTISCH

  • De klapstoel is beschikbaar op aanvraag. Contacteer me via het onderstaand formulier.
  • De klapstoel kan je aanvragen als individu per uur, of als buurt/organisatie/bedrijf of gemeente per dagdeel aanvragen.
  • De klapstoel is aanwezig op de Warme WaaW Vuren en op andere culturele events van WaaW.

CULTURELE PROJECTEN

Er is een stijgende interesse in onze samenleving om te focussen op zaken die een positieve bijdrage leveren aan gevoelens van geluk, welbevinden en welzijn. Vooral de stromingen van de positieve psychologie en de herstelgerichte denkpistes hebben hier een belangrijke impuls aan gegeven. De aandacht is verschoven van ziektebehandeling naar gezondheidsbevordering.

Zo kwam meer aandacht op de relatie tussen welbevinden en leervermogen, op groei en flow en op de vraag welk gedrag en welke componenten daaraan bijdragen. Een van de componenten van welbevinden zo blijkt is cultureel welbevinden.

Daarbij heeft ook cultuurparticipatie een sterk positief effect op het welbevinden. Er wordt maatschappelijk veel gesproken over effecten van verhoging, verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuurparticipatie, maar we staan onvoldoende stil bij de waarom-vraag. WaaW stelt deze vraag wel.

Recentelijk Brits onderzoek (1995-1997) wees uit dat cultuurparticipatie een positieve impact heeft op persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, gemeenschapsvorming en zelfdeterminatie, lokaal imago en lokale identiteit, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn.

De lokale wijkgerichte culturele activiteiten hebben dus zuurstof nodig. WaaW werkt daarom graag projecten uit in samen werking met lokale organisaties.

Inschrijfformulier