Vlij u neer; gewoon een keer. Steel wat tijd, zonder spijt.
Adem in een  vrije open ruimte die niets van u verlangt.

Kom!

Zet u,

maak een praatje, doet een klapke
met frustraties of met een grapke

of

klets ne keer vollen bak
over u stille dappere dromen
over ideeën die niet willen komen
over tranen en verdwaald protest
over gemis van een warm nest

Zet u, we zijn der voor u.

METHODOLOGIE

De klapstoel kadert in de presentiebenadering; een manier van werken die de relationele afstemming tussen mensen centraal stelt. Een goed gesprek in tijden van eenzaamheid ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen en dat is wat de klapstoel brengt.

Presentie binnen welbevinden richt zich op relationeel welbevinden. Vanuit gehoord en gezien worden, vanuit in gesprek zijn en vanuit mogen zijn, komen mensen tot zichzelf en tot verbondenheid. De idee van presentie is geworteld in de zorgethiek. Deze morele theorie stelt de onderlinge afhankelijkheid van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal.

Het aanwezig zijn voor de ander beperkt zich niet tot de één-op-één-relatie met de nood van de ander, maar vraagt doordenking in een brede maatschappelijke, institutionele en politieke context van beschikbaarheid alvorens de hulpvraag groter is.

Daarom willen de klapstoel ook aanbieden in andere projecten zoals de Warme WaaW vuren en bij Dichterbij in tijden van afstand.

PRAKTISCH

  • De klapstoel is beschikbaar op aanvraag. Contacteer me via het onderstaand formulier.
  • De klapstoel kan je aanvragen als individu per uur, of als buurt/organisatie/bedrijf of gemeente per dagdeel aanvragen.
  • De klapstoel is aanwezig op de Warme WaaW Vuren en op andere culturele events van WaaW.

CULTURELE PROJECTEN

Er is een stijgende interesse in onze samenleving om te focussen op zaken die een positieve bijdrage leveren aan gevoelens van geluk, welbevinden en welzijn. Vooral de stromingen van de positieve psychologie en de herstelgerichte denkpistes hebben hier een belangrijke impuls aan gegeven. De aandacht is verschoven van ziektebehandeling naar gezondheidsbevordering.

Zo kwam meer aandacht op de relatie tussen welbevinden en leervermogen, op groei en flow en op de vraag welk gedrag en welke componenten daaraan bijdragen. Een van de componenten van welbevinden zo blijkt is cultureel welbevinden.

Daarbij heeft ook cultuurparticipatie een sterk positief effect op het welbevinden. Er wordt maatschappelijk veel gesproken over effecten van verhoging, verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuurparticipatie, maar we staan onvoldoende stil bij de waarom-vraag. WaaW stelt deze vraag wel.

Recentelijk Brits onderzoek (1995-1997) wees uit dat cultuurparticipatie een positieve impact heeft op persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, gemeenschapsvorming en zelfdeterminatie, lokaal imago en lokale identiteit, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn.

De lokale wijkgerichte culturele activiteiten hebben dus zuurstof nodig. WaaW werkt daarom graag projecten uit in samen werking met lokale organisaties.

Inschrijfformulier