Brieven aan/over Corona en de wereld

Al dagen en wekenlang gaat het over Corona. Maar wat als je het gewoon eens even allemaal zelf aan Corona kon vertellen?  Of heeft de tijd in quarantaine de essayist in jou wakker gemaakt en wil je graag jouw inzichten met ons delen?

Kortom;loop je al een tijdje met een eitje?

Dan kan je het via brieven aan/over Corona en de wereld kwijt. De hamvraag is: wat zou je Corona willen zeggen of vragen mocht ze een persoon zijn? Heb je wat te zeggen of te schrijven? Wil je nieuwe inzichten die de quarantaine bij jou teweegbrachten met ons delen? Of wil je je ideeën rond de wereld na corona uit de doeken doen?

Post je brief op de facebookpagina Brieven aan Corona en voeg er een foto bij van je brievenbus, al dan niet met jezelf erbij. Houd je het graag anoniem stuur je brief of schrijfsels dan aan brievenaancorona@outlook.com

Voor dit cultureel project werkt WaaW samen met woordkunstenaar Barbara Callewaert, August Vermeylenfonds en Vormingplus MZV.

Deze brieven  kaderen in een beginluik van een project rond emotionele taligheid en welbevinden. Lucht je hart en stuur een brief + een foto van je postbus via messenger naar de Facebookpagina of naar brievenaancorona@outlook.com

CULTURELE PROJECTEN

Er is een stijgende interesse in onze samenleving om te focussen op zaken die een positieve bijdrage leveren aan gevoelens van geluk, welbevinden en welzijn. Vooral de stromingen van de positieve psychologie en de herstelgerichte denkpistes hebben hier een belangrijke impuls aan gegeven. De aandacht is verschoven van ziektebehandeling naar gezondheidsbevordering.

Zo kwam meer aandacht op de relatie tussen welbevinden en leervermogen, op groei en flow en op de vraag welk gedrag en welke componenten daaraan bijdragen. Een van de componenten van welbevinden zo blijkt is cultureel welbevinden.

Daarbij heeft ook cultuurparticipatie een sterk positief effect op het welbevinden. Er wordt maatschappelijk veel gesproken over effecten van verhoging, verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuurparticipatie, maar we staan onvoldoende stil bij de waarom-vraag. WaaW stelt deze vraag wel.

Recentelijk Brits onderzoek (1995-1997) wees uit dat cultuurparticipatie een positieve impact heeft op persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, gemeenschapsvorming en zelfdeterminatie, lokaal imago en lokale identiteit, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn.

De lokale wijkgerichte culturele activiteiten hebben dus zuurstof nodig. WaaW werkt daarom graag projecten uit in samen werking met lokale organisaties.