Algemene voorwaarden Waaw Speelweken

1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige speelweek.

2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat WaaW de betaling ontvangen heeft, ontvang je via e-mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van de betalingsopdracht heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling WaaW niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.

4. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan WaaW door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

5. Annulatie van een speelweek
• Indien de speelweek nog niet betaald was, dan kan WaaW de inschrijving kosteloos annuleren.
• Indien de speelweek reeds betaald was, laat je Waaw op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij zetten het betaalde bedrag (verminderd met de annulatiekost van 25 euro ) om in een WaaW bon die je later kan gebruiken.

6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

7. WaaW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een speelweek geannuleerd worden of veranderen van locatie. WaaW zorgt steeds voor een alternatieve speelweek of betaalt jou het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

10. WaaW houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren wanneer een deelnemer tijdens de speelweek  ontoelaatbaar gedrag stelt.,Indien dit gebeurd zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van € 12 verrekend.

11. Toediening medicatie op kamp. De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de pedagogische begeleider van WaaW voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De begeleider verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of WaaW kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

12. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht.

13. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van WaaW.

14. WaaW neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Door de betaling uit te voeren voor de WaaW speelweken bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.